menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers
Voltar
AA, Pieter van der, 1659-1733
A. Knivets Zeldaame Reyatogt door de Straat Magellan na de Zuyd Zee tot aan zyn Vlugt in Angola agtervolgt. - Escala [ca. 1:87 000 000], 600 Milliaria Germanica Communia 15 in uno Gradu = [5,10 cm]. - 1 mapa : água-forte, p&b ; 16,3x23,6 cm em folha de 17,2x24,5 cm.
Contém ainda escala gráfica de "800 Milliaria Gallica Communia quorum 20 in uno Gradu". - No canto inferior esquerdo apresenta o seguinte menção: "Uytgevoerd te Leyden door Pieter Vander A.A. met privilegie".
In: Aanmerklyke Reys, en verwonderlijk-seldsame Voorvallen op de selve, van Antony Knivet, gedaan uyt Engelland na de Zuyd-zee, met Thomas Candish, Anno 1591, en de volgende Jaren. - Te Leyden : By Pieter Vander Aa, Boekverkoper, 1706. - P. 1.
O mapa encontra-se inserto numa obra que faz parte da colectânea: "Naaukeurige Versameling der Gedenk-Waardigste Zee en Land-Reysen na Oost en West-Indiën, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan ; zedert het Jaar 1586 tot 1592". - Te Leyden : Door Pieter Vander Aa, Boekverkoper, 1707.

Mapa geral, 1706 / América do Sul, 1706 / África, 1706
CDU: 918(084.3)
916-15(084.3)
912"17"(084.3)
D.S. XVIII-47
  Para aumentar a visualização da imagem, clique sobre a reprodução pretendida
  Voltar
menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers