menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers
Voltar
AA, Pieter van der, 1659-1733
De Voorgenome Scheeps-Togt van Sebastiaan Gaboto, om Door de Straat Magellaan na de Moluccos te Stevenen, aan Rio de La Plata Voleyndigt. - Escala [ca. 1:43 000 000], 300 Milliaria Germanica Communia 15 in uno Gradu = [5,20 cm]. - 1 mapa : água-forte, p&b ; 15,2x22,5 cm em folha de 17,2x24,5 cm.

Contém ainda escala gráfica de "350 Milliaria Hispanica Communia 17 1/2 in uno Gradu". - No canto inferior esquerdo apresenta a seguinte menção: "Uytgevoerd te Leyden door Pieter Vander A.A. met privilegie".

In: De Trotsmoedige Scheeps-Togt van Sebastiaan Gaboto, Met 3 Scheepen en veel Adelijke Manschap ondernoomen na de Moluccos, Door veel tegenspoeden en onkunde aan Rio de La Plata mislukt... - Te Leyden : By Pieter Vander Aa, Boekverkooper, 1707. - P. 1

O mapa encontra-se inserto numa obra que faz parte da colectânea: "Naaukeurige Versameling der Gedenk-Waardigste Zee en Land-Reysen na Oost en West-Indiën, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan ; zedert het Jaar 1524 tot 1526". - Te Leyden : Door Pieter Vander Aa, Boekverkoper, 1707.

Mapa geral, 1707 / América do Sul, 1707

CDU: 918(084.3)
. 912"17"(084.3)
D.S. XVIII-37
  Para aumentar a visualização da imagem, clique sobre a reprodução pretendida
  Voltar
menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers