menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers
Voltar
AA, Pieter van der, 1659-1733
D'Engelze Volkplanting in't Amerikaans gewest Gujana, en Rio de las Amazones, Door de Scheeps-Togt van Charles Leig Begonnen. - Escala [ca. 1:19 000 000], 150 Milliaria Germanica Communia 15 in uno Gradu = [5,75 cm]. - 1 mapa : água-forte, p&b ; 15,3x23,4 cm em folha de 17,3x26,5 cm.
Contém ainda escala gráfica de "200 Milliaria Gallica Communia quorum 20 in uno Gradu". - Apresenta na margem inferior esquerda a seguinte menção: "Uygevoerd te Leyden door Pieter Vander A.A. met privilegie".

In: Zee-Togt Van Kapiteyn Charles Leig, Gedaan na Gujana, En des selfs Volk-plantinge aldaar begonnen, mitsgaders de ongelukkige Reyse van het Schip de Olijf-bloeysrem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden In het Jaar 1604. - Te Leyden : By Pieter Vander, 1706. - P. I.

O mapa encontra-se inserto numa obra que faz parte da colectânea: "Naaukeurige Versameling der Gedenk-Waardigste Zee en Land-Reysen na Oost en West-Indiën, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan ; zedert het Jaar 1601 tot 1605". - Te Leyden : Door Pieter Vander Aa, Boekverkoper, 1707.

Mapa geral, 1706 / Brasil (Norte), 1706 / Amazonas (América do Sul), 1706 / Guiana, 1706 / Guiana Francesa, 1706 / Suriname, 1706 / Venezuela, 1706

CDU: 918.1-17(084.3)
918.81(084.3)
918.83(084.3)
918.7(084.3)
. 912"17"(084.3)
D.S. XVIII-49
  Para aumentar a visualização da imagem, clique sobre a reprodução pretendida
  Voltar
menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers