menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers
Voltar
AA, Pieter van der, 1659-1733
T Zuider America, van Terra Firma en Gujana voor by Rio de La Plata, tot aan Straat Magellaan, en Kusten tegen de Zuid. - Escala [ca. 1:42 000 000], 300 Milliaria Germanica Communia 15 in uno Gradu = [5,25 cm]. - 1 mapa : água-forte, p&b ; 19,9x30,0 cm em folha de 21,8x32,5 cm.

Contém ainda escala gráfica de "350 Milliaria Hispanica Communia 17 1/2 in uno Gradu". - Na margem inferior esquerda contém a seguinte menção: "Uytgevoerd te Leyden door Pieter Vander A.A. met privilegie".

In: Gedenkwaardice Scheeps-Togten na Rio de La Plata, in't Zuyderdeel van America, en verscheydene andere voorname Americaansche Landschappen, verrigt onder den Spaanschen Admiraal Pedro de Mendosa, Anno 1535, en de volgende Jaren. - Te Leyden : By Pieter Vander Aa, 1706. - P. 1.

O mapa encontra-se inserto numa obra que faz parte da colectânea: "Naaukeurige Versameling der Gedenk-Waardigste Zee en Land-Reysen na Oost en West-Indiën, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan ; zedert het Jaar 1535 tot 1541". - Te Leyden : Door Pieter Vander Aa, Boekverkoper, 1707.

Mapa geral, 1706 / América do Sul, 1706

CDU: 918(084.3)
. 912"17"(084.3)
D.S. XVIII-41
  Para aumentar a visualização da imagem, clique sobre a reprodução pretendida
  Voltar
menu geral
Pagina inicial Títulos Autores Cronologia Toponímia Tipologia Bibliografia Cotas
Homepage Titles Authors Chronology Toponymy Typology Bibliography Call numbers