Ginásio Leopoldinense (Minas Gerais), Miguel Torga Fotobiografia