capa
KEIZER, Jacob, fl. 1706-1750
T Koninkryk van Portugal en Algerve / Uitgegeven tot Almedo door J. Keizer. - Escala [ca 1:2800000], 15 Duitsche Mylen 15 in een Graad = [3,95 cm]. - Deventer : J. de Lat, [ca 1740]. - 1 mapa : gravura, traçados aguarelados ; 24,30x17,70 cm em folha de 27,30x21,00 cm

Cota do exemplar digitalizado: cc-175-p1

Cópias Digitais

 Cópia pública, 3.7 MB