Início
Biblioteca Nacional
A. Knivets Zeldaame Reyatogt door de Straat Magellan na de Zuyd Zee tot aan zyn Vlugt in Angola agtervolgt
Brasiliaanze Scheepvaard, door Johan Lerius gedaan uit vrankryk in't iaar 1556
De Voorgenome Scheeps-Togt van Sebastiaan Gaboto, om Door de Straat Magellaan na de Moluccos te Stevenen, aan Rio de La Plata Voleyndigt
D'Engelze Volkplanting in't Amerikaans gewest Gujana, en Rio de las Amazones, Door de Scheeps-Togt van Charles Leig Begonnen
H. Benzös Scheep-Togt uit Italie over Spanje nade Westindize Eylanden, en Kusten van't Znider America
Het goudryk gewest Guiana tot de Drywerjze Scheepstogten van den Ridder Walter Ralegh afgebakend
Jan Stadens Scheepstogteri over Portugaal en Spanje, na Rio de Janeiro en elders in Brasil gedaan 1547
P. Carders Zee en Land Reyse na Brasil, Rio de La Plata en de Zuyd Zee
Scheepstogt door Robert Harcourt gedaan na Gujana
Scheepstogt na d'Africaanze Kusten van Congo en Angola tot agter om beoosten Caap de Bonne Esperance
TZuider America, van Terra Firma en Gujana voor by Rio de La Plata, tot aan Straat Magellaan, en Kusten tegen de Zuid
Brasil
  anterior
Biblioteca cartográfica
Biblioteca digital
Biblioteca iconográfica
Página inicial | Ficha técnica | Mapa do site