capa
Charta ofver situationerne vid Wärrelä, Svenska och Ryska Arméernes Läger, samt de här ä ömse Sidor anlagde Förskantsningar och Batterier Ar 1789 och 1790, dÊa Freden flöts här sidstnämde Êar. - Escala [ca 1:20000], 3000 Alnar = [8,80 cm]. - [S.l. : s.n., ca 1799]. - 1 plano de batalha : gravura, color. ; 49,60x40,00 cm, em folha de 50,30x41,90 cm

Cota do exemplar digitalizado: cc-739-v

Cópias Digitais

 Cópia pública, 12.9 MB