capa
BLAEU, Willem Janzoon, 1571-1638
Het licht der zee-vaert daerinne claerlÿck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche Zee'n. Oock van vele Landen, Eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West-Indien ; Tweede boeck van¹t Licht der Zee-vaert, daer inne beschreben zijn alle custen habenen ende Eylanden van de Noordsche ende Oostersche Zeen:als van Vrieslandt [...] / Ut de alderbeste Zeebeschryvers gheschriften (als Lucas Iansz. wage-naer ende meer andere) eensdeels vergadert: maer uyt vele ervarene Zeevaerders schriften ende mondtlÿcke verclaringhen van alle verlopen ghebetert, ende met nieuwe beschrÿvinghen ende Caerten seer vermeerdert [...] Door Willem Ianz Zoon. - Tot Amsterdam : Ghedruckt by Ian Ianssoon, 1620. - 1 atlas, 2 tomos num volume, [56], 119, 131 p., 41 mapas ; 26x29 cm

Cota do exemplar digitalizado: ca-37-p

Cópias Digitais

 Cópia pública, 66.3 MB, 1 ficheiro  
 Cópia pública, 1.4 GB  

Nota:
Imagens reordenadas na sequência correta, apesar de encadernadas na ordem incorreta no documento original