capa
WAGHENAER, Lucas Jansz, 1533-1606
Spieghel der Zeevaerdt vande navigatie der Westersche Zee, Innehoudende alle de Custen van Vranckrijck Spaignen ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche Zee Caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij een vergadert ende ghepractizeert. ; [Spieghel der Zeevaert, inhoudende de gheheele Noordtsche ende Oostersche Schipvaert, beghinnende vande hoofden oft Voorlant van Enghelant, tot Wyburch ende der Nerue in verscheyden Caerten begrepen, Midtsgaders t'gebruyck van dien] : Teerste deel vande : [Het tweede deel vanden] / door Lucas Iansz Waghenaer. - Ghedruct tot Leyden : Christoffel Plantijn, 1585. - 1 atlas, 36 p., 23 fól., [2] f., [16] fól. de texto e mapas, [4] f. : color. ; 39 cm

Cota do exemplar digitalizado: ca-43-v

Cópias Digitais

 Cópia pública, 441.7 MB, 1 ficheiro  
 Cópia pública, 751 MB