Obras digitalizadas de Biurman, Georg

Título   Charta oswer Wastmanland och Fierdhundra
Data   1750
PURL   3784
Título   Charta oswer Nerike
Data   1750
PURL   3786
Título   Charta oswer Stockholms
Data   1750
PURL   3790
Título   Charta oswer Stockholm meddes Maimar och Forstader
Data   1751
PURL   3791
Título   Charta oswer Skane
Data   1750
PURL   3812
Título   Sula ock Göta Riken med Finland ock Norland Afritade
Data   1747
PURL   3845