Artigos do volume 1, fascículo 1

Título   Sur l'additivité des noyaux de Fredholm
Autor/Resp.   Monteiro, António
Data   1937
PURL   2065